ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ประจำวัน

วันนี้ดิถีชี้ ฤกษ์มหัทธโน 30พ.ย.62 วันเสาร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1 ปีวอก

วันนี้ดิถีชี้ ฤกษ์มหัทธโน มีเกณฑ์ได้รับข่าวดี เกี่ยวกับ อุปกรณ์การสื่อสาร คำพูด พูดดีเป็นศรีแก่ปากค่ะ จะมีโอกาส เปลี่ยนแปลงบ้างอย่าง เพื่อทำให้ดีขึ้น เกี่ยวกับการเดินทาง วันนี้ทำสิ่งใด เพื่อน ญาติ พี่น้อง ผู้หญิง อายุมาก จะให้คุณ ด้านการขอความช่วยเหลือ ทำให้งานออกมาสำเร็จได้โดยง่าย

วันนี้ดิถีชี้ ฤกษ์ทลิทโท 29พ.ย.62 วันศุกร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1 ปีวอก

วันนี้ดิถีชี้ ฤกษ์ทลิทโท มีเกณฑ์การไปทำเรื่องรถ ใกล้วัด มีเกณฑ์เดินทางไปยังสถานมี่ใกล้วัด วันนี้ล้อหมุนได้ลาภ ค่ะ วันนี้มีเกณฑ์พบเพื่อนเก่า หรือสะสางงานเก่า ใกล้ชุมชน ตลาด หรือ แหล่งชุมชน เกี่ยวกับสถานที่ราชการเกี่ยวกับรถ

วันนี้ดิถีชี้ ฤกษ์ภูมิปาโล 28พ.ย.62 วันพฤหัสบดี ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 1 ปีวอก

วันนี้ดิถีชี้ ฤกษ์ภูมิปาโล มีเกณฑ์ ได้รับข่าวเกี่ยวกับเรื่ิองที่ ที่ใช้ในการค้า วันนี้มีเกณฑ์เสียเงิน เกี่ยวกับค่าหมอ เกี่ยวกับ การจ่ายค่ารักษา ได้ เกี่ยวกับภูมิแพ้ เกี่ยวกับ กระดูก ลำไส้ ข้างขวา วันนี้ทุกข์เรื่องคู่ หุ้นส่วน เกี่ยวกับการ้องขอให้ช่วย ในเรื่องการเงิน ค่าที่ ค่ารักษาพยาบาล หรือ สถานที่นั่นอยู่ใกล้น้ำ วันนี้ให้ระวังการมีปากเสียง เรื่องการเดินทาง เครื่องบริวาร ลูก หลาน ลูกน้อง.ให้ใจเย็นๆ

1 2 3