ตราสัญลักษณ์

☀️ความหมายตราสัญลักษณ์ สถาบันโหราศาสตร์วิทยา☀️

👑 #มงกุฎ เป็นสัญลักษณ์แทน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกถึงบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงปรีชาสามารถ กอบกู้เอกราช ทนุบำรุงรักษา พัฒนาแผ่นดิน
พระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย รัชกาล 4 ในหลวงรัชกาลที้ 9 พ่อหลวง ธ ทรงเป็นพระมหากษัติริย์ในดวงใจคนทั่วหล้า

📈#ตารางดวงชะตาลัคนา เป็นสัญลักษณ์แทน บูรพาจารย์ทุกองค์ ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธ์ประสาทวิชาทุกสายแขนง ไม่เฉพาะแต่วิชาโหราศาสตร์

#ขอบทองเกลียวเชือก เป็นสัญลักษณ์แทน สมาชิกสถาบันโหราศาสตร์วิทยา #เกลียวเชือก แทน ความสามัคคีของคนในหมูคณะ ขออัญเชิญพระบรมราโชวาท…..

… ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชน อยู่รวมกันจำเป็นต้องมี ต้องถนอมรักษาและ ต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันทำงานด้วยความ ตั้งใจดี ด้วยความสามัคคี ความรู้ความสามารถ และ ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ งานก็สำเร็จสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่าง…”

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส
ในการเสด็จออกมหาสมาคม
งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

🌿#ใบมะกอก เป็นสัญลักษณ์แทน สติปัญญา ควรใช้สติปัญญาในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรค เฉกเช่น กับเทพีอาธีน่า ที่ทรงเอาชนะเทพโพไซดอน ด้วยการใช้ใบมะกอก จนได้สถาปนาเป็นชื่อกรุงเอเธนส์….

🏛ประวัติ🏛
เรื่องเริ่มในยุคโบราณ เมื่อ ‘มหาเทพซูส’ ทรงประทานเมืองใหม่ให้แก่ชาวกรีก เหล่าเทพได้จัดการแข่งขันขึ้น ถ้าใครชนะก็จะตั้งชื่อเมืองใหม่ตามชื่อเทพองค์นั้น การแข่งขันดำเนินไปอย่างดุเดือดจนเหลือสององค์สุดท้าย ได้แก่ ‘เทพีอาธีน่า’ และ ‘เทพโพไซดอน’ ซึ่งมีอำนาจพอ ๆ กัน ‘มหาเทพซูส’ จึงตั้งกติกาว่าถ้าเทพองค์ไหนเสกของที่มีประโยชน์มากที่สุดออกมาได้ เทพองค์นั้นก็จะเป็นผู้ชนะ โดยให้ชาวเมืองกรีกเป็นคนตัดสินใจ ‘เทพโพไซดอน’ ได้เสกม้าคะนองศึกขึ้นมาหนึ่งตัวซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับทำสงคราม แต่ไม่มีประโยชน์ในเวลาปกติ จึงยังไม่ถูกใจชาวเมืองเท่าไรนัก ส่วน ‘เทพีอาธีน่า’ ได้เสกต้นมะกอกขึ้น แล้วอธิบายว่าชาวกรีกสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง จากกิ่งก้าน ลำต้น ใบ ผล และน้ำมันของมันหลังจากอธิบายจบชาวกรีกก็โห่ร้องแล้วตัดสินให้ ‘อาธีน่า’ เป็นฝ่ายชนะทันทีเมืองใหม่นั้นจึงได้รับชื่อตาม ‘เทพีอาธีน่า’ ว่า ‘กรุงเอเธนส์’ และมะกอกก็ถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของอิสระ ความหวังและความเมตตาที่ ‘เทพีอาธีน่า’ ได้ทรงประทานต่อมนุษย์

🌞#สีทอง เป็นสัญลักษร์แทน พระอาทิตย์ คือความสำเร็จรุ่งโรจน์ คือพลังชีวิตในการที่จะดำเนินทุกภาระกิจ และหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
สถาบันโหราศาสตร์วิทยา
สร้างคนจริง สร้างคนเก่ง สร้างคนกล้า
สร้างให้เป็น ศรีโหราของแผ่นดิน!!…
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆ครูดี วิชาเด่น พยากรณ์เป็นเลิศ☆