เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบันโหราศาสตร์วิทยา” เป็นสถาบันขนาดเล็กที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์และการพยากรณ์แขนงต่างๆมากมายโดยเหล่าคณาจารย์มืออาชีพ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ก่อตั้งโดย พระอาจารย์ธนกร สินเกษม ปัจจุบันบริหารโดย อาจารย์ธาตรี เทียมทอง

สถาบันฯ เปิดรับผู้สนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์ทุกเพศทุกวัย (สถานที่ตั้งดูเพิ่มเติมได้ที่ “ติดต่อเรา”)