สถาบันโหราศาสตร์วิทยา ได้รับเกียรติให้สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยในมหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐ

อีกหนึ่งบทบาทของท่าน อ.ธาตรี เทียมทอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมคณาจารย์ ทำการสอนวิชา “โหราศาสตร์ไทย และเลข ๗ ตัว” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 นี้ทีมคณาจารย์ทำการสอนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว นับเป็นเกียรติและเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของสถาบันโหราศาสตร์วิทยา