กลุ่มนักศึกษาครุฯ ขอสัมภาษณ์เรื่องการสอนโหราศาสตร์ของสถาบันฯ

วันนี้ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาขอสัมภาษณ์ท่าน อ.ธาตรี เทียมทอง ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยา ถึงที่สถาบันฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการสอนโหราศาสตร์ในมหาวิทยาลัย น้องๆ นักศึกษาก็ได้รับบทสัมภาษณ์และได้รับความรู้กลับไปปนสนุกสนานเป็นที่พออกพอใจกลับไปเลยล่ะค่ะ